Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2020/21:

  • Arabistyka, data publikacji: aktualizacja: 26.09.2020 r.
  • Iranistyka, data publikacji: aktualizacja: 22.09.2020 r.
  • Turkologia: data publikacji: aktualizacja: 26.09.2020 r.
  • Japonistyka, data publikacji: aktualizacja 25.09.2020 r.
  • Indologia, data publikacji: aktualizacja 25.09.2020 r.
  • Sinologia, data publikacji: aktualizacja 25.09.2020 r.
  • J. angielski aktualizacja: 24.09.2020, harmonogram może ulec zmianom

Miejsce odbywania zajęć:

Al. Mickiewicza 9