Wzory podań

 

Wzory pism na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki

 • Wniosek o rejestrację przedmiotu
 • Wniosek o wyrejestrowanie przedmiotu
 • Wniosek o zmianę warunków płatności za studia
 • Wniosek o zwrot opłaty administracyjnej
 • Pisma proszę kierować do:
 • dr Marcin Gajec

  Z-ca Dyrektora do spraw studenckich

 •  

  Z wyjątkiem poniższych pism, które należy kierować do:

  dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof UJ

  Prodziekan do spraw dydaktyki

  1. podania w sprawie przeniesienia na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

  2. oświadczenia o zamiarze przeniesienia na inną uczelnię

  3. wniosku o udzielenie urlopu dziekańskiego

  4. wniosek o wpis po urlopie dziekańskim

  5. wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego

  6. wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku studiów

  7. wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

  8. wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

  9. odwołanie

 •  

* Jeśli student podczas urlopu dziekańskiego lub studenckiego chce zaliczać wybrane przedmioty, powinien razem z wnioskiem o urlop złożyć także wniosek o indywidualny plan studiów, aby określić sposób zaliczania tych przedmiotów (chyba że wszystkie przedmioty zalicza na warunkach ogólnych, tak jak inni studenci).