Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wzory pism

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wzory pism są dostępne na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydatyki. Poza ogólnouczelnianymi wzorami, poniżej w plikach do pobrania są pozostałe wzory. Pisma proszę kierować według poniższej informacji.

Kompetencje do wydawania rozstrzygnięć na podstawie Regulaminu studiów posiada Zastępca Dyrektora ds. studenckich,                  dr Marcin Gajec. A zatem sprawy studenckie proszę kierować do Pana Dyrektora za wyjątkiem:

-wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego / studenckiego oraz wpis po urlopie dziekańskim /studenckim.

- przeniesienia z innej uczelni

- skreślenia z listy studentów

- wznowienia studiów

Powyższe sprawy rozstrzyga Prodziekan ds. dydaktyki, dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ. W zwiąku z tym wyżej wymienione pisma proszę kierować do Pani Dziekan za pośrednictwem Pana Dyrektora. 

 

WSZYSTKIE PISMA NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE INSTYTUTU ORIENTALISTYKI.

 

* Jeśli student podczas urlopu dziekańskiego lub studenckiego chce zaliczać wybrane przedmioty, powinien razem z wnioskiem o urlop złożyć także wniosek o indywidualny plan studiów aby określić sposób zaliczania tych przedmiotów ( chyba że wszystkie przedmioty zalicza na warunkach ogólnych, tak jak inni studenci).

 

Download files
docx
Wniosek o rejestrację przedmiotu
docx
Wniosek o wyrejestrowanie przedmiotu
docx
Wniosek o zmianę warunków płatności za studia
docx
Wniosek o zwrot opłaty administracyjnej