Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Podania należy składać elektronicznie w systemie USOSweb 

W wersji papierowej obowiązują podania wymagające własnoręcznego podpisu

 

Instrukcja składania podań

 

Lista podań dostępna po zalogowaniu w USOSweb

 

* Jeśli student podczas urlopu dziekańskiego lub studenckiego chce zaliczać wybrane przedmioty, powinien razem z wnioskiem o urlop złożyć także wniosek o indywidualny plan studiów aby określić sposób zaliczania tych przedmiotów ( chyba że wszystkie przedmioty zalicza na warunkach ogólnych, tak jak inni studenci).

Rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów

Przeniesienie na studia w UJ

Wniosek o zwrot opłaty administracyjnej

Wniosek o zmianę warunków płatności za studia (zwolnienie z opłaty, przesunięcie terminu płatności)

Wniosek o rejestrację na przedmiot

Wniosek o wyrejestrowanie z przedmiotu