Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po obronie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odbiór dyplomu i suplementu:

  • osobiście przez absolwenta
  • na podstawie upoważnienia poświadczonego przez pracownika sekretariatu IO lub notariusza pelnomocnictwo

W wyjątkowych sytuacjach na wniosek absolwenta dyplom wraz z suplementem może zostać wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymację do końca października.

Po obronie magisterskiej należy zwócić legitymację.