Odszedł prof. dr hab. Stanisław Stachowski

Termin: 05.07.2021 - 31.07.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2021 roku w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Stanisław Stachowski, wybitny naukowiec, turkolog, slawista, językoznawca, leksykograf; dyrektor Instytutu Orientalistyki w l. 1991-1994.

Prof. Stanisław Stachowski w roku 1951 rozpoczął studia slawistyczne w UJ w zakresie serbokroatystyki. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ. Doktoryzował się w 1967, na podstawie rozprawy o języku górnołużyckim w dziele Abrahama Frencla, której pisanie rozpoczął pod kierunkiem prof. T. Lehra-Spławińskiego, a po jego śmierci (1965) kontynuował pod kierunkiem prof. S. Urbańczyka. Przystępując do obrony doktorskiej, miał już w dorobku trzy monografie książkowe, a praca doktorska była jego czwartą książką. Opublikowana w 1973 praca habilitacyjna dotyczyła nie samej slawistyki, lecz właśnie kontaktów słowiańsko-tureckich. W rok później prof. Stachowski otrzymał nominację na docenta, przechodząc równocześnie do Zakładu Turkologii Instytutu Orientalistyki UJ. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1983, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992.

Był członkiem kilku komisji naukowych PAN, a od 1990 także prestiżowej Societas Uralo-Altaica z siedzibą w Hamburgu. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym pism Folia Orientalia oraz Prace Językoznawcze. Zeszyty Naukowe UJ. W 1995 założył międzynarodową turkologiczną serię wydawniczą Studia Turkologica Cracoviensia.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 9 lipca 2021 roku

o godz. 9.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

NEKROLOG

                           

 

         

Data opublikowania: 05.07.2021
Osoba publikująca: Ewelina Zięba