Nowe zarządzenia Rektora UJ z 29 kwietnia

Zarządzenia dotyczą organizacji roku akademickiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

- zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zarządzenie nr 42 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora UJ z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.).

Data opublikowania: 30.04.2020
Osoba publikująca: Dariusz Głuch