Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalna mini-konferencja Association for the Study of Persianate Societies

Zdalna mini-konferencja Association for the Study of Persianate Societies

 

W imieniu Zakładu Iranistyki i Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Instytutu Orientalistyki UJ zapraszamy serdecznie na trzecią zdalną mini-konferencję Association for the Study of Persianate Societies w ramach zainicjowanego przez nas i organizowanego we współpracy ze stowarzyszeniem programu ASPS Virtual Event Series IX Iranian Heritage and Today’s World. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 28 listopada w godzinach od 11.30 do 16.05. Tematem spotkania, składającego się z prezentacji oraz dyskusji panelowej, będzie irańskie dziedzictwo kulturowe w kontekście globalnym i regionalnym.

 

Program wydarzenia 1 

Program wydarzenia 2

 

 

 

Do spotkania w Teams można dołączyć z użyciem identyfikatora podanego w załączonym programie, przez wydarzenie na Facebooku (https://fb.me/e/5NsgVVayN), lub bezpośrednio pod tym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZhZWM2NjctZDE2ZS00OTYzLWJmNjgtZTUzZWJjOTEwOTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2281601caf-f050-4ffd-9ee7-7c3aed8aa2c1%22%7d

 

Nagrania wcześniejszych spotkań w serii są dostępne na kanale YouTube Zakładu Iranistyki UJ: https://www.youtube.com/channel/UCRlBLIuXqE22pp91CBeDtQg