Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalna dyskusja o prawach kobiet w Iranie

Zdalna dyskusja o prawach kobiet w Iranie

 

Zakład Iranistyki i Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Instytutu Orientalistyki serdecznie zapraszają na zdalną dyskusję o prawach kobiet w Iranie w najbliższą środę, 26 października o 18.00. Wyjdziemy oczywiście od najnowszych wydarzeń, ale spróbujemy spojrzeć na nie w szerszym kontekście społeczno-historycznym niż to na ogół ma miejsce w przekazie medialnym. Spotkanie jest kolejnym w cyklu "Świat irański '2022". Udział wezmą dr Paulina Niechciał (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ), dr Piotr Bachtin (Islamwissenschaft, Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients, Uniwersytet w Heidelbergu), dr Mateusz Kłagisz (Zakład Iranistyki UJ), a dyskusję poprowadzi dr Karolina Rakowiecka-Asgari (Zakład Iranistyki UJ).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aee15ece7d61840bdb757c3291ee93265%40thread.tacv2/1666175171454?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2281601caf-f050-4ffd-9ee7-7c3aed8aa2c1%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/806954467205734