Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2023/2024

Od 19 lutego 2024 r. od godz. 10.00 rusza rejestracja na zajęcia i będzie trwać do 2 marca 2024 r. o godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Ochrony Własności Intelektualnej, na którą rejestracja odbędzie się w późniejszym terminie. Informacja o rejestracji na OWI oraz terminach spotkań będzie ogłoszona na USOSweb. 

Kody rejestracji:

  • WF.IO-L-23/24L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej
  • WF.IO-M-23/24L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej
  • WF.IO-23/24Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne oraz język angielski. 
  1. Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO Instytut Orientalistyki - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl) oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.
  2. Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie. Student ma prawo zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu wyłącznie w przypadku zmiany w harmonogramie w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.
  3. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
  4. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia złożenia deklaracji tj. 12 marca 2024 r., na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Po złożeniu deklaracji przedmiotowej rejestracja lub wyrejestrowanie przedmiotu nie będzie możliwe!
  5. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani powinny zostać prawidłowo podpięte w systemie USOSweb pod odpowiedni ETAP STUDIÓW np. 1 rok, rok akad. 23/24. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

Student zobowiązany jest do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2023/2024 do 12 marca br. za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

Nie ma obowiązku składania wydrukowanej deklaracji przedmiotowej w sekretariacie!!!  

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO; tel. 12  663 45 06, 12 663 45 07