Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogramy zajęć - semestr zimowy 2021/2022

 

Filologia orientalna - arabistykadata aktualizacji: 06.10.2021

Filologia orientalna - indologiadata aktualizacji: 07.10.2021

Filologia orientalna - iranistykadata aktualizacji: 24.09.2021

Filologia orientalna - japonistykadata aktualizacji: 07.10.2021

Filologia orientalna - sinologiadata aktualizacji: 07.10.2021

Fillologia orientalna - turkologia, data aktualizacji: 01.10.2021

 

Wykłady monograficzne, data publikacjii: 24.09.2021

Język angielskidata publikacji: 17.09.2021

 

Harmonogram może ulec zmianie.

Miejsce odbywania zajęć:

al. Mickiewicza 9

31-120 Kraków

Opiekunowie roku:

Sinologia: 

mgr Katarzyna Grych - opiekun roku I LIC 

mgr Sebastian Wielosz - opiekun roku II i III LIC 

dr Katarzyna Sarek - opiekun SUM 

 

Indologia: 

mgr Magdalena Varga - licencjat 

prof. Iwona Milewska - SUM 

 

Iranistyka: 

Lic – dr Renata Rusek-Kowalska 

Sum – dr Karolina Rakowiecka-Asgari 

 

Arabistyka: 

Licencjat – dr Agnieszka Pałka – Lasek 

SUM – dr Marcin Gajec 

 

Japonistyka: 

SUM i Lic – dr hab. Tomasz Majtczak 

 

Turkologia: 

dr Piotr Nykiel - licencjat 

dr Jordanka Georgiewa-Okoń - SUM