Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Dr hab. Grażyna Zając, prof. UJ, nagrodzona na północnym Cyprze

Dr hab. Grażyna Zając, prof. UJ, nagrodzona na północnym Cyprze

W dniach 3-4 października 2023 roku dr hab. Grażyna Zając, na specjalne zaproszenie organizatorów, wzięła udział w sympozjum “1. Uluslararası Davetli Kıbrıs Türk Siyasal Liderliğinin Oluşumu ve Toplumsal Etkileri Sempozyumu”. Sympozjum, w którym brali udział tylko zaproszeni przez organizatorów prelegenci, odbyło się w siedzibie Uluslararası Final Üniversitesi / Final International University w Kyrenii.

Referaty otwierające sympozjum wygłosili: prof. dr Fabio Grassi z Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza” i dr hab. Grażyna Zając (prof. UJ) z Wydziału Filologicznego UJ (Instytut Orientalistyki, katedra Turkologii). Następnie prezydent północnego Cypru, Ersin Tatar, wręczył obojgu badaczom pamiątkowe plakietki w podziękowaniu za wkład w badania nad historią i literaturą Cypru. Potem rozpoczęły się dwudniowe obrady, w których wzięło udział dwudziestu prelegentów.

Dr hab. Grażyna Zając od wielu lat zajmuje się historią literatury tureckocypryjskiej, a od kilku lat prowadzi w Instytucie Orientalistyki autorski wykład „Literatura Turków cypryjskich”. Uniwersytet Jagielloński jest jedyną europejską uczelnią, gdzie wykładana jest ta literatura.