Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2020/21

Termin: 05.02.2021 - 28.02.2021

Informuję, iż w dniach: od 15 lutego 2021 r. od godz. 8.30 do 28 lutego  2021 r. o godz. 23.59. będzie trwać rejestracja na przedmioty prowadzone w Instytucie Orientalistyki oraz na Ochronę Własności Intelektualnej.

Kody rejestracji:

WF.IFO-L-20/21L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-20/21L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-20/21Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

WF-OWI-20/21 -Rejestracja na OWI

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

  1. Proszę o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie. Student ma prawo zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu wyłącznie w przypadku zmiany w harmonogramie w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.
  2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.!
  3. Studenci przebywający na urlopie z prawem zdawania egzaminów mają obowiązek rejestracji na przedmioty zdeklarowane w podaniu o udzielenie urlopu!
  4. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia złożenia deklaracji tj. 12 marca 2021 r., na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Po złożeniu deklaracji przedmiotowej rejestracja lub wyrejestrowanie przedmiotu nie będzie możliwe!
  5. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani powinny zostać prawidłowo podpięte w systemie USOSweb pod odpowiedni ETAP STUDIÓW np. 1 rok, rok akad. 20/21. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

UWAGA: Nie będą przyjmowane podania o rejestrację na zajęcia po terminie. Proszę zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie tj. 15-28.02.2021 r. 

Student zobowiązany jest do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021 do 12 marca br. za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

 Nie ma obowiązku składania wydrukowanej deklaracji przedmiotowej w sekretariacie!!!

 

Data opublikowania: 05.02.2021
Osoba publikująca: Joanna Grudzień