Egzamin poziomujący z języka tureckiego

event-date: 28.09.2020 - 05.10.2020

Egzamin poziomujący z języka tureckiego dla osób znających język przynajmniej na poziomie A2 (dotyczy nowo przyjętych studentów 1 roku studiów licencjackich i magisterskich, specjalność turkologia) 

Egzamin składa się z dwóch części. Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 5 października (poniedziałek) w godzinach 11.30-12.30 w sali 412. Egzamin ustny odbędzie się w dniu 6 października (wtorek) od godziny 18.00 online na platformie Teams (szczegóły zostaną podane podczas egzaminu pisemnego). Proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w egzaminie wysyłając wiadomość na adres sylwia.filipowska@uj.edu.pl do dnia 4 października. Proszę o używanie adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.

 

Published Date: 28.09.2020
Published by: Joanna Grudzień