Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2020/21

event-date: 29.09.2020 - 12.10.2020

Rejestracja dla studentów I i II stopnia

w Instytucie Orientalistyki – sem. zimowy 2020/2021

1. Termin rejestracji :

Od 29 września 2020 r. od godz. 9.00

do 12 października 2020 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych,  oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ (I tura 24.09, godz. 10.00 - 29.09, godz. 22.00) patrz=> https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy  oraz BHP - szkolenie poprzez stronę wirtualnej platformy PEGAZ w późniejszym terminie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow 

 

2. Kody rejestracji

 

WF.IO-L-20/21Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-20/21Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-20/21Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO https://io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec  oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr => https://www.io.filg.uj.edu.pl/struktura  

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani! Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym roku akademickim. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do rejestracji go w systemie USOSweb.

Uwaga!!! DEKLARACJĘ WYBORU PRZEDMIOTÓW są składane wyłącznie w systemie USOSweb do dnia 26 października br., do tej daty jest możliwa również rezygnacja z zajęć!  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!. Niezłożenie w terminie deklaracji w USOSweb będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 663 45 06 ( arabistyka, turkologia, iranistyka )

Tel. 12  663 45 07 ( japonistyka, sinologia, indologia )

Published Date: 25.09.2020
Published by: Joanna Grudzień