Ponowny konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Ponowny konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich w projekcie badawczym Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez NCN w ramach programu Grieg (WP1).
W pierwszym konkursie ogłoszonym na stanowisko postdoc1 w dniu 10 marca nie wybrano żadnego kandydata. Dlatego ogłoszenie konkursowe publikujemy ponownie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.05. 2021. Formularze wymagane do wypełnienia w konkursie znajdują się poniżej wraz z ogłoszeniem konkursowym.
Competitive selection process for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the research staff at the Institute of Oriental Studies of the Faculty of Philology, academic field: cultural studies 30- months postdoc in Kurdish studies in the research project Activism and Its Moral and Cultural Foundations: Alternative Citizenship and Women’s Roles in Kurdistan and The Diaspora (ALCITfem) financed by National Science Centre-Poland in the scope of Grieg programme/ Norway Grants. (WP1)
Published Date: 30.04.2021
Published by: Ewelina Zięba