Zarządzenie Rektora UJ oraz komunikat Kanclerza UJ w sprawie prowadzenia zajęć i organizacji pracy w r. akad. 2020/2021

Nowe zarządzenie oraz komunikat dotyczy organizacji roku akademickiego 2020/2021 związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

- zarządzenie nr 99 Rektora UJ z dnia 14 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19

- komunikat nr 22 Kanclerza UJ z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych)

Published Date: 19.09.2020
Published by: Dariusz Głuch