Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA post doc 2 w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich w projekcie badawczym Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez NCN w ramach programu Grieg (WP2) ogłoszony 10 marca nie został ostatecznie rozstrzygnięty z powodu rezygnacji kandydata.
Data opublikowania: 30.04.2021
Osoba publikująca: Ewelina Zięba