Konkursy na stanowiska ADIUNKTÓW

Work Package 1

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich w projekcie badawczym Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez NCN w ramach programu Grieg (WP1)

Competitive selection process for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the research staff at the Institute of Oriental Studies of the Faculty of Philology, academic field: cultural studies 30- months postdoc in Kurdish studies in the research project Activism and Its Moral and Cultural Foundations: Alternative Citizenship and Women’s Roles in Kurdistan and The Diaspora (ALCITfem) financed by National Science Centre-Poland in the scope of Grieg programme/ Norway Grants. (WP1)

Work Package 2

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich w projekcie badawczym Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze finansowanego z Funduszy Norweskich, przez NCN w ramach programu Grieg (WP2)
Competitive selection process for the post of an ASSISTANT PROFESSOR in the research staff at the Institute of Oriental Studies of the Faculty of Philology, academic field: cultural studies 30- months postdoc in Kurdish studies in the research project Activism and Its Moral and Cultural Foundations: Alternative Citizenship and Women’s Roles in Kurdistan and The Diaspora (ALCITfem) financed by National Science Centre-Poland in the scope of Grieg programme/ Norway Grants. (WP2)
Data opublikowania: 09.03.2021
Osoba publikująca: Ewelina Zięba