Program Erasmus+ 2021/22

W dniach 4-29 stycznia 2021 roku będzie mieć miejsce rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Nabór odbędzie się za pośrednictwem systemu USOS. Informacje ogólne znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, a kryteria kwalifikacyjne, obowiązujące w Instytucie Orientalistyki, wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Erasmus+. W razie konieczności dostarczenia dokumentów w formie papierowej, proszę przesłać ich skan na adres sylwia.filipowska@uj.edu.pl najpóźniej do piątku 29 stycznia 2021 roku. 

Koordynatorem programu Erasmus+ Studia w Instytucie Orientalistyki jest dr Sylwia Filipowska. e-mail: sylwia.filipowska@uj.edu.pl

Więcej szczegółów w dokumencie Zasady rekrutacji i rozliczenia wyjazdów w Instytucie Orientalistyki obowiązujące podczas naboru na rok akademicki 2021/2022

Data opublikowania: 23.12.2020
Osoba publikująca: Ewelina Zięba