Organizacja zajęć w semestrze zimowym r. akad. 2020/2021 - Komunikat władz UJ z dn. 28.07.2020

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem władz UJ, zajęcia na wszystkich latach studiów licencjackich oraz na I roku studiów magisterskiej będą się odbywać w semestrze zimowym r. akademickiego 2020/2021 w sposób stacjonarny z elementami kształcenia zdalnego, a na II roku studiów magisterskich w sposób całkowicie zdalny.

Szczegółowe informacje zawiera "Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19" (LINK)

 

 

Data opublikowania: 31.07.2020
Osoba publikująca: Dariusz Głuch